Apr
05

Học online miễn phí 7000 khóa học của Pluralsight.com

Pluralsight.com là một trang web học trực tuyến có trụ sở tại Mỹ. Vừa qua thì Pluralsight đã mở cửa cho các học viên đăng ký mới để học hơn 7000 khóa học đủ mọi lĩnh vực như lập trình, kinh doanh, truyền thông đa phương tiện và đặc biệc là khoa học dữ liệu […]

By Triet LM | Blog . Refference
DETAIL
Mar
21

Hello world!

Welcome to my notebook. This is my first post. Start writing with me!

By Triet LM | Uncategorized
DETAIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *